Logo

Sol·licitud de registre d'usuari

Alumne ja registrat


  Si ja tens un número d'usuari de la UAB, no cal que et registris. Pot accedir al servei directament un cop t'hagis validat amb el teu número de NIU i la teva paraula de pas.

Alumne nou


Sol·licitud de registre

Validar dades personals

Introducció de la paraula de pas

Resum de la sol·licitud


Dades identificatives

  Introdueix la teva nacionalitat, el teu número de document d’identificació personal i el tipus de document a la llista desplegable.
Si tens la nacionalitat espanyola, només pots fer servir el teu número de NIF/DNI com a document d'identificació personal.
Si tens una altra nacionalitat, selecciona qualsevol dels documents d'identificació personal del desplegable. Si no saps de quin tipus de document disposes, a l’opció del tipus de document has de seleccionar: “Persones/tercers que no es coneix la dada”.
Les persones amb doble nacionalitat que teniu la nacionalitat espanyola però no disposeu del NIF/DNI, heu d'introduir les dades identificatives de l'altra nacionalitat i en el moment de la matrícula haureu d’acreditar la nacionalitat espanyola.

Dades personals

  Totes les dades personals sol·licitades són obligatòries, excepte el segon cognom.

   

Dades de contacte del sol·licitant

  Introdueix les dades de contacte sol·licitades. És important la veridicitat d'aquestes dades, ja que la universitat les utilitzarà per enviar-te qualsevol notificació.


Tractament de dades personals

D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament general de protecció de dades (RGPD), us informen que les vostres dades personals seran tractades per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), responsable del tractament, amb la finalitat següent:

 

  • Realització i manteniment de les gestions relatives a l’expedient acadèmic.

 

La UAB tracta les vostres dades personals en compliment d’una missió realitzada en interès públic, d’acord amb les funcions que li atorga la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la Llei 17/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

Les vostres dades podran ser tractades pels encarregats del tractament que prestin serveis a la universitat.

El responsable del tractament no cedirà les vostres dades personals a terceres persones ni a d’altres destinataris, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat, i les vostres dades no seran objecte de transferència internacional.

Les vostres dades es conservaran mentre sigui necessari per a la finalitat del tractament.

El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant una sol·licitud dirigida al responsable del tractament (a.afers.academics@uab.cat) o a la Secretaria General de la UAB, campus universitari de Bellaterra, edifici del Rectorat, pl. Acadèmica, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del  Vallès).

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat) i fer les consultes que considereu necessàries al delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).

Llegiu-ho per acceptar

Acceptar