Logo

Sol·licitud de registre d'usuari per Mobilitat

Alumne ja registrat


  Si ja tens un usuari de la UAB, no cal que facis el registre. Pots accedir al servei directament un cop t'hagis validat amb el teu NIU i contrasenya

Alumne nou


Sol·licitud de registre

Validar dades personals

Introducció de la paraula de pas

Resum de la sol·licitud


Dades identificatives

  
Si tens nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea, introdueix el document d’identitat del teu país.

Si tens nacionalitat de fora de la Unió Europea, introdueix el número del passaport que faràs servir per venir a la UAB.
(Tingues en compte que la teva carta d’acceptació es generarà amb el número indicat en aquest registre.)

Dades personals

  Totes les dades personals sol·licitades són obligatòries, excepte el segon cognom

   

Dades de contacte del sol·licitant

  Introdueix les dades de contacte sol·licitades. És important la veracitat d'aquestes dades ja que la universitat les utilitzarà per enviar-hi qualsevol notificació


Tractament de dades personals

Advertiment legal

D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar els processos d'adjudicació de plaça de mobilitat, així com tot allò relacionat amb la vostra mobilitat.

La base legitimadora del tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada.

El responsable del tractament és l’Àrea de Relacions Internacionals, Campus universitari de Bellaterra, Edifici N, Plaça Cívica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona), internacional@uab.cat.

El responsable del tractament podrà comunicar les vostres dades personals als organismes o entitats de competència amb la mobilitat i amb la concessió de beques.

Les vostres dades seran conservades durant un termini indefinit. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament (dades de contacte més amunt) o a la Secretaria General de la UAB, Campus universitari de Bellaterra, Edifici del Rectorat, Plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona). Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que considereu necessàries al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat)

Accepto el consentiment